Côte d'Or

Blennothallia crispa (Huds.) Otalora, P.M. Jorg. & Wedin var. crispa- Fiche 202