Côte d'Or

Gymnopus fuscopurpureus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Fiche 170