Côte d'Or

Puccinia urticae-caricis Kleb.(SI) - Fiche 986