Val-Suzon

Leucoagaricus leucothites - Fasc. 3 - Fiche 298